Razlika između kiropraktičara i fiziotarapeuta - Fenix

Pivljanina Baja 19, Beograd            065 60 55 865               Radni dan: 8-20h | subota: 8-16hFenix physiotherapy - Facebook icon    Fenix physiotherapy - Instagram icon

Pivljanina Baja 19, Beograd
065 60 55 865
Radni dan: 8-20h | subota: 8-16h

Fenix physiotherapy - Facebook iconFenix physiotherapy - Instagram icon

BLOG

Razlika između kiropraktičara i fizioterapeuta

Često se postavlja pitanje koja je razlika između kiropraktičara i fizioterapeuta. Postoji velika konfuzija u vezi toga šta tačno radi osteopata, a šta fizioterapeut ili kiropraktičar, po čemu se razlikuju i koja vrsta medicinskog tretmana može da bude najkorisnija u određenim situacijama. Uopšteno gledajući, ako neko ima problema sa zubima ide kod zubara, za problem sa srcem posetićete kardiologa, ali kome se obratiti ako imate problem sa leđima. Treba li ići kod kiropraktičara, fizioterapeuta ili osteopate?

Stereotipska fiziologija

Kada se uzme u obzir pristup lečenju kakav osteopata, kiropraktičar i fizioterapeut primenjuju, postoji mnogo varijacija, ali postoji i dosta varijacija unutar same fizioterapeutske profesije u pogledu metoda vežbanja. Stereotipno i generalizovano gledano smatra se da je upotreba terapijskih tehnika na mekom tkivu povezana sa fizioterapeutom, dok kiropraktičari prvenstveno leče tako što nameštaju kičmeni stub. Osteopata je negde između njih i ima više holistički pristup.
No, stereotipi su samo stereotipi. Pripadnici sve tri profesije sigurno smatraju uvredljivim prethodno navedene stereotipe. Kiropraktičari su obučeni da koriste terapijske tehnike na mekom tkivu, baš kao što su fizioterapeuti obučeni za manipulaciju kičme, a nijedan osteopata, bez sumnje, ne želi da se smatra “zlatnom sredinom” između ove dve profesije.

Ne postoje dva ista fizioterapeuta

Ono što ova generalizacija ne apostrofira jeste da se svaki pojedinačni pacijent i svaki individualni problem moraju tretirati kao takvi. Kao što nema dva ista fizioterapeuta, tako nijedan fizioterapeutski tretman nije identičan prethodnom, uprkos tome što pacijenti potencijalno imaju vrlo slične tegobe. Sve tri profesije se bave muskuloskeletnom terapijom i vešti su u proceni, postavljanju dijagnoze i lečenju sa ciljem da se ublaže i preveniraju mehanička oboljenja mišićno-koštanog sistema.
Svaki profesionalac poseduje slične, ali i različite veštine koje koristi u lečenju pacijenta. Koristeći svoje znanje i iskustvo najbolje što može, pristupiće lečenju na najprikladniji, najsigurniji i najkorisniji mogući način za konkretnu situaciju. Razlike u tretmanima različitih fizioterapeuta, kao i u tretmanima koje pružaju navedene tri profesije, nekad će biti skoro neprimetne, a nekad prilično očigledne.

Da li je posao fizioterapeuta da komentariše šta rade osteopate i kiropraktičari?

Nije moje da komentarišem šta kiropraktičari ili osteopati mogu, a šta ne moraju da rade, kao što nije moje da generalizujem i komentarišem koje druge modalitete lečenja i tehnike može da koristi drugi fizioterapeut. Svaki terapeut ima sopstveni stil lečenja koji mu odgovara i metode za koje je tokom godina rada zaključio da postižu najbolje rezultate.
Mnogo puta sam imao pacijente, koji su se na kraju tretmana pitali da li sam možda i kiropraktičar jer sam uključio neke tehnike manipulacije slične onima koje su prethodno iskusili tokom tretmana sa kiropraktičarom. Na to pitanje obično odgovorim sledeće: “Ne, ja sam fizioterapeut koji koristi manipulativne tehnike kada smatram da su opravdane i da će verovatno biti od koristi”. To skoro uvek dovodi do očiglednog pitanja – koja je razlika između kiropraktičara i fizioterapeuta? Ovo je pitanje na koje jednostavno ne mogu da dam direktan odgovor, jer verujem da on i ne postoji, barem ne onaj kojeg sam ja svestan.

Mit o tome da fizioterapeuti leče samo lokalno

Neki kiropraktičari i osteopate smatraju da se fizioterapeuti fokusiraju isključivo na lečenje lokalnog područja povrede, tretirajući mesto na koje se pacijent žali, a zanemarujući potencijalnu važnost ostatka tela. Lično verujem da to nije slučaj. Svaka povreda će biti u potpunosti izanalizirana i fizioterapeut će ispitati sva povezana područja i biomehaniku vezano za kretanje tela pacijenta, kako bi se utvrdilo o kakvoj povredi se radi, zašto je došlo do nje, šta je potrebno učiniti da bi se problem rešio i koje strategije u lečenju primeniti da se problem eliminiše i spreči njegovo naknadno ponavljanje.
Fizioterapeuti su obučeni da sagledaju potencijalne uzročne faktore vezane za bilo koje povrede pacijenta, kao što je bavljenje sportom, aktivni i stacionarni položaji tela, neuromišićna kontrola, itd. Oni su školovani da se bave ovim područjima da bi sprečili ponavljanje ili čak nastanak povrede. Svaki fizioterapeutski tretman će uzeti u obzir procene, kliničko rezonovanje i prioritete koje je fizioterapeut postavio u svom nalazu. Kao rezultat toga tretman može da uključuje lokalna i referentna područja na telu, kao i sve uzročne faktore koji se smatraju relevantnim.

Fizioterapeuti podstiču nezavisnost pacijenta i njegovo uključivanje u tretman

Fizioterapeutsko lečenje je usmereno na aktivno uključivanje pacijenta u njegov tretman. Fizioterapeut će da ga ohrabri da postane samostalan, podržavajući njegovo samoosnaživanje. Razumevanje pacijenta, kada je njegov zdravstven problem u pitanju i primena strategije kojom će rešiti svoje tegobe i sprečiti njihovo naknadno pojavljivanje, deo su mentaliteta fizioterapeuta. Sa poslovne tačke gledišta, to nema mnogo smisla, ali fizioterapeuti žele da se vaše zdravstveno stanje popravi i da ne morate da se vraćate iz nedelje u nedelju ili iz meseca u mesec. Implementacija tretmana se može razlikovati, ali je fokus na tome da pacijent postane nezavisan. Tako se on neće konstantno oslanjati na terapeuta, kada je u pitanju olakšavanje bola ili zbrinjavanje povreda.

Fizioterapija je usko povezana sa širom medicinskom zajednicom

Fizioterapeuti stavljaju ogroman naglasak na tretmane zasnovane na dokazima i usko su povezani sa medicinskom zajednicom u celini, odnosno u većoj meri nego što su to kiropraktičari ili osteopate. Prilikom odabira terapeuta, najbolje je da prvo razgovarate sa njim i potom zaključite da li ste zadovoljni njegovim pristupom lečenju. Apsolutno je normalno da pacijenti daju prednost određenim pristupima. Iz ličnog iskustva oni mogu da zaključe da za njih neke metode deluju bolje od drugih. Neće svi pacijenti reagovati isto na određeni pristup, bez obzira na to da li su uslovi u osnovi slični. Jednostavno, ono što donosi rezultate u slučaju jednog pacijenta, neće doneti rezultate u slučaju drugog.
Preporučio bih da promenite terapeuta u istoj ili sličnoj profesiji, ako ne reagujete na određeni tretman i ne dobijete objašnjenje zašto je to slučaj. Ukoliko me opet pitate koja je razlika između kiropraktičara i fizioterapeuta, istina je da svi lečimo slična stanja, naše metode se dosta razlikuju od profesije do profesije, ali se razlikuju i unutar iste profesije, odnosno od terapeuta do terapeuta.
Važno je da zapamtite da ne treba da se plašite da ćemo biti uvređeni ako promenite doktora. Pacijent ima pravo na kontrolu nad odabirom zdravstvenog radnika i pristupa tretmanu. Siguran sam da ne govorim samo za sebe kada kažem da sve što zaista želimo jeste da postignete ciljeve koje ste sebi postavili u trenutku kada ste nam se obratili za pomoć.

Adresa

Pivljanina Baja 19

}

Radno vreme

radni dan: 8 – 20h
subota: 8 – 16h

Telefon

065 60 55 865